Inici
Empresa
Assist. Domicili
Teleassistència
Gent Gran
Tabaquisme
Institut Psicomèdic
Centre Formació
Serveis Públics
 
Serveis
Institut Psicomèdic
 
     
 
INSTITUT PSICO-MÈDIC SANT CUGAT
Inaugurat el 1993 per INPROSS, l'Institut Psicomèdic Sant Cugat és un centre assistencial que ofereix Programes de prevenció, d'avaluació i tractament per a trantorns mèdics, psicològics i psiquiàtrics.


Disposa de diferents unitats assistencials : Alcoholisme, Tabaquisme, Servei de Toxicomanies i Patologies Associades, Ludopaties, Trastorns d'Ansietat, Depressions, Psicologia Individual i de parella. Realitza estudis psicomètrics i aplica tecnologies com el Biofeedback.


Compta amb mitjans diagnòstics mèdics i psicològics, amb autoanalitzadors incorporats i el suport i la infrastructura informàtica. Tota la seva tecnologia, sistemes diagnòstics i terapèutics són actuals i punters.


L'Institut és un centre autoritzat pel Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya per a la prescripció de Programes de Manteniment de la Metadona. És un centre associat de l'Hospital General de Catalunya. Participa en l'assessorament i consultes d'altres serveis hospitalaris i clíniques privades.


 
INPROSS : Avda. Torre Blanca, 2-8, 3A, dtx.11 - 08190 Sant Cugat del Vallès BCN - Tel. 93 589 39 67   inpross@inpross.com