Inici
Empresa
Assist. Domicili
Teleassistència
Gent Gran
Tabaquisme
Institut Psicomèdic
Centre Formació
Serveis Públics
 
Serveis
Unitat Tabaquisme > Què oferim
Inici  | Qui som  | Què oferim  | Sabies que ...  | Diagnòstic fumador  |    
     
 
QUÈ OFERIM

TRACTAMENTS TERAPÈUTICS INDIVIDUALS I/O GRUPALS

Deixar de fumar no és un fet aïllat; deixar de fumar és un procés en el que estan implicades la dependència física, la psicològica i la social. Aquestes tres dependències fan que el deixar de fumar sigui difícil però no impossible.

Per ajudar-te en el procés de deshabituació del tabac, és imprescindible fer un diagnòstic adequat i un tractament personalitzat.

Per això, t'oferim el
Mètode "TIM", que consta de:
 • Valoració dels aspectes motivacionals
 • Avaluació dels marcadors de dependència física, psicosocial i conductual, ademés dels marcadors biològics, com la medició del monòxid de carboni en aire espirat.
 • Informació objectiva sobre el tabac.
 • Treballem de forma personalitzada els hàbits associats al consum de tabac i donem suport per a l'adquisició i aprenentatge de tècniques cognitiu-conductuals, que ajuden a mantenir l'abstinència.
 • Abordatge de la Prevenció de Recaigudes
 • Educació per la salut.
 • Suport amb tractament farmacològic, per evitar el Síndrome d'Abstinència.
PENJA EL TABAC!!

Millorarà la teva qualitat de vida i la teva autoestima!!!

PROJECTES PER EMPRESES


La dependència al tabac i la contaminació del lloc de treball pel fum de les cigarretes, constitueix un risc que les empreses han de contemplar dintre de les activitats de prevenció de riscos laborals. Per aquesta raó, l'Institut Psico-Mèdic, des de la Unitat de Tabaquisme, ha el.laborat un projecte per empreses que vulguin TREBALLAR SENSE FUM. Amb la intervenció d'un equip multidisciplinar (psicòleg, infermeria i metge), oferim un abordatge integral del tabaquisme:
 • Directrius per la correcta aplicació de la normativa sobre tabaquisme, aplicable a partir de Gener de 2006.
 • Campanyes informatives de sensibil.lització als fumadors.
 • Sessions informatives/formatives dirigides als serveis mèdics de l'empresa.
 • Disseny i aplicació de plans de prevenció.
 • Material de suport.
 • Intervencions específiques per fumadors, mitjançant tractament multicomponent en format grupal:
  • Sessions motivacionals
  • Abordatge de la cessació tabàquica mitjançant tècniques cognitiu-conductual.
  • Instauració de pautes farmacològiques
  • Sessions de reducció de danys. 
INPROSS : Avda. Torre Blanca, 2-8, 3A, dtx.11 - 08190 Sant Cugat del Vallès BCN - Tel. 93 589 39 67   inpross@inpross.com